Cryo-Save logo CryoSave


Naručite info materijal! Kliknite ovdje!

Čuvanje matičnih ćelija iz tkiva pupčane vrpce

  • Prijavite se za uslugu uzimanja krvi iz pupčane vrpe i tkiva pupčane vrpce
  • Preuzmite set za prikupljanje uzorka
  • Izdvajanje matičnih ćelija iz krvi, obrada tkiva pupčane vrpce i pohranjivanje uzoraka korištenjem vrhunske tehnologije
  • Pohranjivanje na temperaturi -196°C metodom krioprezervacije
  • Jedinstvena identifikacija uzorka
  • Do dvadeset pet godina čuvanja

Za razliku od krvi iz pupčane vrpce, tkivo pupčane vrpce sadrži matične ćelije tkiva, tzv. mezenhimalne ćelje (MSCs). Te ćelije se prvenstveno nalaze u Wartonovoj pihtiji - bogatom izvoru matičnih ćelija.

Uzimanje uzorka tkiva pupčane vrpce vrši se nakon što je uzet uzorka krvi iz pupčane vrpce, dok se čitav proces odvija nakon što se završi porod i nakon što se presječe pupčana vrpca između majke i bebe. Prikupljanje je jednostavno, gotovo u nekoliko minuta i potpuno bezopasno za majku i dijete. Ni na koji način ne utiče na prirodni tok porođaja i za razliku od prikupljanja adultnih matičnih ćelija, nije potrebna invazivna procedura.

Nedugo zatim, pohranjeni uzorak preuzet će ovlaštena međunarodna kurirska služba i odmah ga dostaviti našoj laboratoriji. Tamo će uzorak biti ispitan i pripremljen za pohranjivanje.

Proces utvrđivanja broja i kvaliteta ćelija je praćen vrhunskom tehnologijom. Nakon toga uzorak se dijeli u na dva dijela i čuva na temperaturi -196°C u gasovitoj fazi tečnog azota na dvije fizički odvojene lokacije za dodatnu sigurnost. Faza dubinskog zamrzavanja naziva se krioprezervacija.

Za potrebe sigurnosti matične ćelije vašeg djeteta će biti obilježene individualno univerzalnim QR kodom. Vi ćete dobiti odgovarajući certifikat nakon pohranjivanja matičnih ćelija. To osigurava da će uzorak biti dostupan vrlo brzo ako bude potreban. Mi čuvamo matične ćelije do 25 godina. Nakon toga, vaše dijete može odlučiti samo da li želi da nastavi ili obustavi čuvanje. Nakon toga, vaše dijete može odlučiti samo da li želi da nastavi ili obustavi čuvanje.