Cryo-Save logo CryoSave

Cryo-Save Video Pogledajte video!

Čuvanje matičnih ćelija iz krvi iz pupčane vrpce

  • Prijaviti se za uslugu uzimanja krvi iz pupčane vrpce
  • Preuzmite set za prikupljanje uzorka
  • Izdvajanje matičnih ćelija iz krvi i pohranjivanje uzorka korištenjem vrhunske tehnologije
  • Pohranjivanje na temperaturi ispod -196°C metodom krioprezervacije
  • Jedinstvena identifikacija uzorka
  • Do dvadeset pet godina čuvanja

Matične ćelije iz krvi iz pupčane vrpce uzimaju se u trenutku poslije presijecanja vrpce između majke i djeteta. Prikupljanje je lako, gotovo je za svega nekoliko minuta i potpuno je neškodljivo i bezbolno kako za majku tako za novorođenče. Ono uopšte ne utiče na prirodni slijed porođaja i, u poređenju sa uzimanjem matičnih ćelija kod odraslih, nije potrebno koristiti nikakvu invazivnu proceduru.

Ubrzo nakon rođenja, krv iz pupčane vrpce preuzeće certifikovana kurirska služba i odmah proslijediti u našu laboratoriju na dalju obradu gdje će biti ispitivana i pripremljena za pohranjivanje.

Tokom ispitivanja i pripreme matične ćelije se obrađuju, izdvajaju i pohranjuju po najsavremenijoj tehnologiji i određuje se njihova količina i kvantitet. Zatim se dijele u dva dijela i pohranjuju na temperaturi nižoj od -196°C u gasovitoj fazi tečnog azota na dvije fizički odvojene lokacije zbog dodatne bezbjednosti.

Da biste bili sigurni da se matične ćelije Vašeg djeteta čuvaju zasebno, one će biti identifikovane pomoću jedinstvenog QR koda. Vi ćete dobiti odgovarajući certifikat nakon pohranjivanja matičnih ćelija . Na taj način ćete biti sigurni da će vam te ćelije biti brzo dostupne ako se za njima ukaže potreba. Matične ćelije ćemo čuvati 20 ili 25 godina. Nakon toga, Vaše dijete može da lično odluči da li će nastaviti sa čuvanjem ili ne.