Cryo-Save logo CryoSave

? često
postavljana
pitanja

Razgovarajte
sa stručnjakom! Pozovite nas na
065 413 759!

Zašto bi trebao/la sačuvati matične ćelije svog dijeteta? Prikaži sve Sakrij sve

 • ?
  1 – Da li je vrijedno sačuvati matične ćelije djeteta?
  Hematopoetske matične ćelije (HSCs) trenutno se koriste za liječenje više od 70 krvnih i krvno srodnih bolesti. Mezenhimalne matične ćelije (MSCS) su uključene u regenerativnoj medicini, s krajnjim ciljem da zamijene, poprave ili regenerišu žive funkcionalne ćelije ili tkiva. Matične ćelije se aktivno istražuju za liječenje brojnih bolesti, poput cerebralne paralize, dijabetesa tipa 1, poremećaja mozga, srca, auto-imunih bolesti, bolesti jetre, neuroloških bolesti i drugih.
 • ?
  2 - Zašto bih trebao spasiti matične ćelije svog djeteta ako postoji alternativno čuvanje krvi pupčanika?
  Postoje i druge alternative od čuvanja krvi pučanika, poput matičnih ćelija prikupljenih iz koštane srži i periferne krvi. Međutim, matične ćelije iz krvi pupčane vrpce imaju brojne prednosti: one su najmlađe i najučinkovitije matične ćelije koje se mogu naći u ljudskom tijelu i relativno nepromijenjene od bolesti, postupak prikupljanja je neinvazivan i odmah su dostupne.
 • ?
  3 - Zašto bih se trebao/la opterećivati čuvanjem matičnih ćelija na rođenju ako naučnici mogu napraviti pluripotentne ćelije?
  Produkt nazvan “Inducirane pluripotentne ćelije” (IPĆ) iz pacijentovog tkiva mogu se koristiti kao alat za laboratorijsko istraživanje u ranijim stadijima, da pomognu razumjevanju bolesti pacijenta. Na primjer, može biti moguće u budućnosti koristiti IPĆ za razvoj lijekova za specifične bolesti. U svakom slučaju, mnogo godina je potrebno da se razvije lijek, a kao takve, dok su IPĆ ćelije interesantne, one se ne mogu smatrati alternativnom ćelijskom terapijom. Genetske manipulacije potrebne za kreiranje IPĆ znače da se one trenutno ne mogu transplantirati na siguran način. Sa druge strane, sa matičnim ćelijama pupčane vrpce već je moguće tretirati preko 70 bolesti.
 • ?
  4 - Mogu li matične ćelije moje bebe biti upotrijebljene za drugog člana porodice?
  Matične ćelije vaše bebe mogu se upotrijebiti za svakoga sa genetskom podudarnošću kao što je brat ili sestra. Matične ćelije srodnika (po mogućnosti brata ili sestre) su generalno prva opcija kod transplantacija kada se uzme u obzir porijeklo matičnih ćelija. Veliki dio alogenih transplantacija koriste matične ćelije člana porodice.
 • ?
  5 - Koja je razlika između matičnih ćelija uzetih u trenutku rođenja i matičnih ćelija uzetih u odrasloj dobi?
  Matične ćelije uzete u trenutku rođenja su najmlađe “odrasle matične ćelije”. One su imunološki nezrele i ne izazivaju istu imunološku reakciju i omogućavaju skoro savršenu podudarnost tkiva i povećavaju šanse uspješne transplantacije. One takođe posjeduju veće mogućnosti diobe i diferencijacije nego “stare” odrasle matične ćelije.

Proces prikupljanja i pohranjivanja Prikaži sve Sakrij sve

 • ?
  6 - Može li porođaj biti izmijenjen ili odgođen kako bi se uspješno uzela krv i tkivo iz pupčane vrpce?
  Uzimanje krvi iz pupčane vrpce ne utiče na porođajni proces niti mijenja način na koji doktor obavlja porođaj.
 • ?
  7 - Da li je pohranjivanje krvi iz pupčane vrpce bolno ili opasno po bebu i mene?
  Nemate uopšte razloga za strah. Uzimanje uzorka obavlja se neposredno nakon porođaja, nakon presijecanja pupčane vrpce. Uzimanje uzorka je lako i traje nekoliko minuta i potpuno je bezopasno i bezbolno za majku i dijete.
 • ?
  8 - Postoji li veza između volumena prikupljene krvi i broja matičnih ćelija?
  U suštini, postoji direktna veza između volumena krvi i broja matičnih ćelija. U svakom slučaju, u individualnim slučajevima postoje izuzeci. Opšte pravilo je da je bolje prikupiti što veći volumen krvi jer će na taj način više matičnih ćelija biti izdvojeno.
 • ?
  9 - Šta će se desiti sa pohranjenim matičnim ćelijama nakon 20 godina?
  Kada ugovor istekne, sada već odrasli vlasnik biti će kontaktiran sa ponudom za produženje ugovora. U protivnom, ćelije će biti uništene ili donirane u skladu sa njegovom/njenom saglasnošću.
 • ?
  10 - Kako mogu biti siguran da Cryo-Save postupa u skladu sa najnovijim standardima kvaliteta?
  Cryo-Save garantuje najviše standarde kvalitete u pogledu transporta, pripreme i sigurnosti pohranjenih matičnih ćelije iz krvi i tkiva vašeg djeteta. Službeno smo akreditovani od strane Holandskog ministarstva zdravstva, socijalne politike i sporta kao licencirana Banka za organe i tkivo za kolektovanje, procesuiranje, čuvanje, pohranjivanje i dostavljanje matičnih ćelija iz krvi pupčane vrpce.

Zašto bi trebao/la sačuvati matične ćelije svog dijeteta? Prikaži sve Sakrij sve

 • ?
  11 - Mogu li sopstvene ćelije biti upotrijebljene u slučajevima kada bolest ima genetsko porijeklo?
  Ako dijete ima genetsku bolest, kao što je srpasta anemija, matične ćelije će imati isti genetski defekt. U slučajevima kada se autologne (sopstvene) matične ćelije ne mogu upotrijebiti, naredna najbolja opcija je je krv iz pupčane vrpce brata ili sestre.
 • ?
  12 - Koliko je uzoraka iz privatnih banaka matičnih ćelija uspješno upotrijebljeno za liječenje?
  Procjenjuje se da je oko 600 uzoraka iz privatnih banaka krvi iz pupčane vrpce upotrijebljeno za transplantacije kod braće, sestara i srodnika ili za autologne transplantacije. Većina uzoraka je iz SAD-a, Cord Blood Europe (neprofitna organizacija vodećih evropskih banaka krvi iz pupčane vrpce) objavio je statistiku od 45 upotrijebljenih uzoraka.
 • ?
  13 - Koji faktori određuju da li je uzorak kompatibilan za bliskog srodnika? Kolike su šanse da uzorak bude podudaran?
  Kompatibilnost zavisi od podudarnosti humanog leukocitnog antigena (HLA) . Brat i sestra imaju 25% šansi za savršenu podudarnost, ipak, zato što transfuzija krvi iz pupčanika ne zahtijeva potpunu podudarnost, šanse upotrebljivosti za brata ili sestru su oko 40%. Roditelji imaju oko 12,5% šansi za savršenu podudarnost.
 • ?
  14 - Da li krvna grupa na bilo koji način ima veze sa HLA podudarnošću?

  Ne, ove dvije stvari nisu povezane. Ako je to moguće, krvne grupe treba da se podudaraju, ali je humani leukocitni antigen važniji. Volumen krvi za transfuziju je mali i nepodudaranje ABO (krvne grupe) obično ne predstavlja problem, ali postoje protokoli za pripremu nepodudarnih ABO jedinica1.

  1"Kako pristupiti ABO-inkompatibilnim hematopoeznim progenitornim ćelijskim transplantacijama?” Jennider Daniel-Johnson, Joseph Schwartz, Transfusion 2011; 51:1143-1149

 • ?
  15 - Koje su individualne šanse potrebe za krvi iz pupčane vrpce prije 20-te godine?

  Trenutno, šanse da će osoba trebati transplantaciju svojih ili matičnih ćelija donatora zbog krvnog ili sličnog oboljenja prije 20-te godine su 1 u 1700, dok su šanse do 70-te godine 1 u 200. Ipak, ovi podaci ne odražavaju potencijalne terapije matičnim ćelijama koje se mogu razviti u budućnosti2.

  2Nietfeld, J. J., et al. “Vjerovatnoća transplantacije hematopoeznim matičnim ćelijama tokom životnog vijeka u SAD.” Biol Blood Marrow Transplant 14.3 (2008): 316-22.