Cryo-Save logo CryoSave

Standardi
i bezbjednost


Naručite info materijal! Kliknite ovdje!

Cryo-Save nastoji da osigura da sva naša postrojenja ispune najveće standarde kvalitete. Sve laboratorije Cryo-Save-a su dužne ne samo da ispune postavljene državne pravne standarde u ovoj strogo regulisanoj oblasti, već da idu i više od toga.

S ciljem da što bolje osiguramo naše klijente nastojimo da uvedemo i obezbjedimo certifikate i akreditacije kao što su ISO 9001:2008 i AABB, tamo gdje se one ne kose sa lokalnim pravnim propisima. Jasna poruka našim klijentima je da su izborom Cryo-Save-a za pohranjivanje i čuvanje matičnih ćelija njihovog djeteta napravili siguran i bezbjedan izbor.