Cryo-Save logo CryoSave

Partnerstva i osiguranje

Razgovarajte
sa stručnjakom! Pozovite nas na
065 413 759!

Molimo izaberite: Partnerstvaosiguranje
 • Njemački centar za srce, Berlin

  U saradnji sa njemačkim Centrom za srce u Berlinu, Cryo-Save nudi djeci sa urođenom srčanom manom mogućnost da učestvuju u programu besplatnog porodičnog pohranjivanja matičnih ćelija. Ako želite saznati više o tome, kontaktirajte našu otvorenu liniju ili profesora Christopha Stamma u njemačkom centru za srce.
  Posjetite našu web stranicu
 • ITERA

  Cryo-Save je član, osnivač Foruma za život i nauku ITERA (Međunarodna asocijacija za istraživanja u oblasti inženjeringa tkiva), koji predstavlja međunarodni forum naučnika koji su specijalizovani u oblasti matičnih ćelija, inženjeringa tkiva i regenerativne medicine. Međunarodni odbor Foruma ITERA Life-Sciences čine istraživači i klinički ljekari sa univerziteta, iz univerzitetskih bolnica, sa instituta za istraživanje matičnih ćelija i iz kompanija koje se bave biotehnologijama. Godišnja radionica ITERA je posvećena najnovijim dostignućima u oblasti istraživanja matičnih ćelija.
  Posjetite web stranicu ITERA-e
 • HYPERLAB

  Evropska komisija je finansirala i pokrenula projekat HYPERLAB, gdje Cryo-Save sarađuje sa sedam univerziteta i istraživačkih instituta. Ovo je trogodišnji projekat koji ima za cilj da razvije nove i poboljšane metode kulture, medija i protokola za kultivaciju i diferencijaciju matičnih ćelija. Mi smo jedina evropska banka matičnih ćelija koja je uzela učešće u ovim naprednim projektima- što direktno odražava i našu vodeću ulogu na tržištu kao i našu predanost razvoju istraživanja matičnih ćelija.
  Posjetitie web stranicu Hyperlab-a
 • Gynec Obst

 • Komer

 • Nova