Cryo-Save logo CryoSave

Odnosi
investitora

Razgovarajte
sa stručnjakom! Pozovite nas na
065 413 759!

Cryo-Save, vodeći međunarodni brend za pohranjivanje matičnih ćelija i najveća porodična banka matičnih ćelija u Evropi i svijetu, je utemeljena grupa za zdravstvene usluge koja je fokusirana na prikupljanje, obradu i čuvanje matičnih ćelija iz krvi iz pupčane vrpce i tkiva pupčane vrpce. Cryo-Save je već pohranio više od 250.000 uzoraka iz krvi iz pupčane vrpce i tkiva pupčane vrpce novorođenčadi.

Kompanija Cryo-Save nalazi se na listi berze NYSE Euronext Amsterdam (skraćenica: CRYO); to je profitabilna kompanija, koja plaća dividendu. Cryo-Save ima visoko skalabilan model poslovanja sa značajnom operativnom produktivnošću.

Kao vodeća međunarodna porodična banka matičnih ćelija, Cryo-Save prepoznaje odgovornost da proaktivno doprinosi razvoju znanja i ekspertize u primjeni i istraživanjima odraslih matičnih ćelija. Cryo-Save-ov edukacioni program ima za cilj da poboljša globalnu svijest o terapijama matičnim ćelijama i potencijala regenerativne medicine među zdravstvenim profesionalcima i lokalnim zajednicama. Ova edukacija pruža osnove za Cryo-Save-ov održivi rast; proširujući tržište i udio na postojećim tržištima.