Cryo-Save logo CryoSave

Naša postrojenja

Cryo-Save: Vrhunska postrojenja
za obradu i skladištenje


Naručite info materijal! Kliknite ovdje!

Pohranite matične ćelije koristeći Cryo-Save-ovu vrhunsku obradu i skladištenje u Belgiji, Njemačkoj, Dubai, Indiji i Južnoj Africi. Trudimo se osigurati da sve naše banke matičnih ćelija zadovoljavaju najviše standarde kvalitete i da su propisno akreditovane. Sve Cryo-Save laboratorije dužne su postići ili premašiti državne i međunarodne propisane pravne standarde.

Odabirom Cryo-Save-a za pohranu matičnih ćelija, napravili ste bezbjedan i siguran izbor. Za više informacija o našim laboratorijima, postrojenjima i privatnom pohranjivanju matičnih ćelija, pozivamo Vas da posjetite našu web stranicu na www.cryo-save.com/labs

Ekspertiza u obradi i pohranjivanju

Kompletan proces, od uzimanja uzorka preko transporta, obrade, testiranja, krioprezervacije, čuvanja i oslobađanja uzoraka za terapiju, je pomno praćen i kontrolisan. Cryo-Save Sistem kontrole kvaliteta je strukturiran prema ISO 9001, AABB i FACT smjernicama, koje se koriste za regulisanje rada banaka matičnih ćelija. Naš Sistem za kontrolu kvalitete koristi specijalne vrhunske tehnologije da obezbjedi potpuno praćenje od klijenta preko laboratorije do postrojenja za pohranu.

Mi obrađujemo sve uzorke koristeći kompletno automatizovani sistem bez rizika od kontaminacije. Smanjenje volumena krvi iz pupčane vrpce prije krioprezervacije je najbolja metoda korištena kod većine javnih, privatnih i porodičnih banaka matičnih ćelija širom svijeta. Za transplantaciju hematopoetskih matičnih ćelija, potrebna su samo bijela krvna zrnca, koja predstavljaju glavni terapijski potencijal. Tehnika automatizovane obrade omogućava prezervaciju i jako nezrelih matičnih ćelija koje mogu imati potencijalnu primjenu u tretmanima ne-krvotvornih bolesti.

Vaš uzorak će biti sigurno pohranjen do momenta kada vam može zatrebati. Sa potpunim roditeljskim zahtjevom i saglasnošću, mnogi uzorci već su poslati iz naše laboratorije na korištenje u svrhu tretmana. U nekim slučajevima, a opet uz puni roditeljski zahtjev i pristanak, možemo osloboditi uzorak u svrhe istraživanja, što dokazuje da je razvoj budućih tretmana jedan od osnovnih elementa Cryo-Save poslovanja.