Cryo-Save logo CryoSave

Akreditacije

Cryo-Save Video Pogledajte video!

 • AABB

  Američka asocijacija banaka krvi

  Američka asocijacija banaka krvi (AABB) je profesionalna organizacija osnovana 1947. godine u SAD-u. AABB Program akreditiranja nastoji da poboljša kvalitet i sigurnost prilikom prikupljanja, obrade, testiranja, pohrane i oslobađanja krvi i produkata krvi. Program akreditiranja predviđa procjenu kvaliteta i operativnih sistema na licu mjesta, tj. u samoj laboratoriji.

  Primjenjuje se u:
  Dubai
  Niel Cryo-Save Laboratory, Belgija
  Stichting Cryo-Save, Holandija

 • FAMHP

  Federalna agencija za medicinske i zdravstvene produkte: Ustanova za tkivo

  Federalna agencija za medicinske i zdravstvene produkte (FAMHP) predstavlja kompetentni autoritet za medicinske i zdravstvene produkte u Belgiji. FAMHP postavlja rigorozna pravila kada su u pitanju kvalitet, sigurnost i efikasnost lijekova i zdravstvenih produkata, a sve u interesu javnog zdravlja.

  Primjenjuje se u:
  Belgija

 • WHO GMP

  Svjetska zdravstvena organizacija Dobra Proizvođačka praksa

  Dobra Proizvođačka Praksa (GMP) podrazumijeva postupanje po određenim standardima kako bi se obezbijedio što je moguće kvalitetniji proizvod. GMP predstavlja garant kvaliteta koji potvrđuje ravnomjernu kvalitetu proizvoda i kontrolu proizvoda po standardima koji su propisani za određenu oblast i za namijenjenu upotrebu, kao što je to propisano od strane nadležnih autoriteta.Ova akreditacija se u Cryo-Save-u odnosi na procese koji su povezani tkivom pupčane vrpce.

  Primjenjuje se u:
  Belgija

 • ISO 9001:2008

  ISO 9001:2008

  Sertifikat ISO 9001:2008 bliže određuje zahtjeve koje organizacije moraju ispuniti kada je sistem upravljanja kvalitetom u pitanju:moraju demonstrirati sposobnost da mogu obezbijditi proizvod koji ispunjava zahtjeve klijenata, ali i zahtjeve nadležnih i regulatornih tijela. Takođe, moraju dokazati efikasnost svojih sistema, uključujući i procese koji će obezbijediti kontinuirano poboljšavanje rada samog sistema, kao i osigurati prilagodljivost potrebama klijenata, ali i zahtjevima nadležnih i regulatornih tijela.

  Primjenjuje se u:
  Belgija

 • Certificate of Product Liability

  Certificate of Product Liability

  Primjenjuje se u:
  Cryo-Save Group

 • Cryo-Save Stichting banka tkiva

  Holandsko Ministarstvo zdravlja, socijalne zaštite i sporta: Ustanova za tkivo - Akreditacija za banku tkiva

  Primjenjuje se u:
  Cryo-Save Stichting banka tkiva