Cryo-Save logo CryoSave

Troškovi i cijene

Naša Ponuda - CryoCord

Ukupna cijena naše “CryoCord“ usluge iznosi 1.985 € za set za uzimanje i transport uzorka, analizu i obradu uzorka (krvi iz pupčane vrpce) izdvajanje matičnih ćelija, pohranjivanje i čuvanje na period od 20 godina.

Naša Ponuda - CryoCord+

Ukupna cijena naše “CryoCord+“ usluge iznosi 2.300 € za set za uzimanje i transport uzorka, analizu i obradu uzorka (krvi iz pupčane vrpce i tkiva pupčane vrpce), izdvajanje matičnih ćelija, pohranjivanje i čuvanje na period od 20 godina. Ukoliko se odlučite na period čuvanja od 25 godina cijena usluge je 2550 €.
 • Dodatne Naknade

  Dodatne naknade se mogu zaračunati ako se zahtijeva dodatno testiranje; na primjer, zbog abnormalnih laboratorijskih rezultata testa, ili ako to zahtijevaju lokalne ili međunarodne regulative (na primjer, zahtjev za testiranje majčine krvi).
 • Nadoknade

  1. Ukoliko set za uzimanje i transport uzorka vratite neotvoren u roku od deset dana od dana preuzimanja (o sopstvenom trošku), neće Vam biti naplaćena nikakva naknada.
  2. Ukoliko pohranjivanje matičnih ćelija ne bude uspješno, jedini troškovi će biti depozit od 210 €.

 • Posebni Popusti

  1. Klijent koji se ponovo opredijeli za Cryo-Save, za svoje drugo novorođenče ostvaruje popust u iznosu od 150 € na Troškove usluge pohranjivanja.
  2. U slučaju blizanaca, kljent dobija 50% popusta na Troškove Usluge za drugo dijete.

  Kombinacija navedenih popusta niije moguća.

 • Nakon 20 godina

  Nakon 20 godina, možete odlučiti da nastavite sa čuvanjem svojih matičnih ćelija koje čuvate kod Cryo-Save-a. Produženo čuvanje nakon ovog inicijalnog perioda će biti tarifirano u skladu sa tržišnim cijenama koje su važeće u tom trenutku. Mi možemo samo da Vam damo grubu procjenu očekivane cijene za produženo čuvanje. Danas procjenjujemo da bi troškovi čuvanja na godišnjem nivou, nakon isteka prvih 20 godina, mogli biti do 40 € . Nemoguće je dati tačan iznos cijene za produženo čuvanje nakon isteka prvih 20 godina jer će njena visina zavisiti od faktora kao što su nove regulative, tehnike čuvanja, inflacija i/ili troškovi materijala, osoblje, laboratorije i neophodna oprema, što je samo dio faktora koji će na nju uticati.
 • Dodatne Naknade

  Dodatne naknade se mogu zaračunati ako se zahtijeva dodatno testiranje; na primjer, zbog abnormalnih laboratorijskih rezultata testa, ili ako to zahtijevaju lokalne ili međunarodne regulative (na primjer, zahtjev za testiranje majčine krvi).
 • Nadoknade

  1. Ukoliko set za uzimanje i transport uzorka vratite neotvoren u roku od deset dana od dana preuzimanja (o sopstvenom trošku), neće Vam biti naplaćena nikakva naknada.
  2. Ukoliko pohranjivanje matičnih ćelija ne bude uspješno, jedini troškovi će biti depozit od 210 €.

 • Posebni Popusti

  1. Klijent koji se ponovo opredijeli za Cryo-Save, za svoje drugo novorođenče ostvaruje popust u iznosu od 150 € na Troškove usluge pohranjivanja.
  2. U slučaju blizanaca, kljent dobija 50% popusta na Troškove Usluge za drugo dijete.

  Kombinacija navedenih popusta niije moguća.

 • Nakon 20 godina

  Nakon 20 godina, možete odlučiti da nastavite sa čuvanjem svojih matičnih ćelija koje čuvate kod Cryo-Save-a. Produženo čuvanje nakon ovog inicijalnog perioda će biti tarifirano u skladu sa tržišnim cijenama koje su važeće u tom trenutku. Mi možemo samo da Vam damo grubu procjenu očekivane cijene za produženo čuvanje. Danas procjenjujemo da bi troškovi čuvanja na godišnjem nivou, nakon isteka prvih 20 godina, mogli biti do 40 € . Nemoguće je dati tačan iznos cijene za produženo čuvanje nakon isteka prvih 20 godina jer će njena visina zavisiti od faktora kao što su nove regulative, tehnike čuvanja, inflacija i/ili troškovi materijala, osoblje, laboratorije i neophodna oprema, što je samo dio faktora koji će na nju uticati.