Cryo-Save logo CryoSave

Zašto pohraniti matične ćelije?

Cryo-Save Video Pogledajte video!

ZAŠTO TREBATE SAČUVATI MATIČNE ĆELIJE SVOJE BEBE

Čuvanje matičnih ćelija iz krvi iz pupčane vrpce i tkiva pupčane vrpce novorođenčeta sve je učestalija praksa među porodicama. Mi u Cryo-Save-u nudimo porodično čuvanje iz slijedećih razloga:

  • Matične ćelije iz krvi iz pupčane vrpce i tkiva pupčane vrpce predstavljaju obećavajući i potencijalno superiorniji podmlađujući izvor ćelija.
  • Autologna podudarnost je zagarantovana.
  • Braća ili sestre mogu imati koristi od istog uzorka: oni imaju najmanje 25% šanse za savršenu podudarnost i čak i više ako se uzmu u obzir transplantacije od djelimično nepodudarnih donatora.
  • Nakon pohranjivanja krvi iz pupčane vrpce i tkiva pupčane vrpce, uzorak je dostupan odmah.
  • Uzorak je vlasništvo djeteta pod starateljstvom roditelja.
  • Krv iz pupčane vrpce je prihvaćen izvor matičnih ćelija koji je već korišten za liječenje svih malignih i nemalignih bolesti koje se mogu liječiti transplantacijama koštane srži (KS).4
  • Mezenhimalne matične ćelije koje se nalaze u tkivu pupčane vrpce daju vrlo obećavajuće rezultate na polju ćelijske terapije i regeneracije tkiva.5

Matične ćelije su predragocjene da bi bile odbačene.

Procjenuje se da se danas od 90% do 95% krvi iz pupčane vrpce odbacuje nakon rođenja. Cryo-Save je ubijeđen da je čuvanje matičnih ćelija od esencijalnog značaja, a i samo tkivo pupčane vrpce treba biti sačuvano, ili u privatnoj banci matičnih ćelija ili biti stavljeno na raspolaganje za javnu upotrebu ili istraživanje.