Cryo-Save logo CryoSave

Oboljenja koja se mogu tretirati

Preko 70 oboljenja se mogu tretirati matičnim ćelijama

Lista uključuje dijagnoze za koje su transplantacije standardni tretmani kao i dijagnoze za koje transplantacije predstavljaju noviju opciju tretmana.7

Državni program donacija koštane srži - Lista grupa tretiranih bolesti

7“Naučite više o svojoj bolesti.” Budite donator. Državni program donacija koštane srži. Web. 27 Nov. 2012.